Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Ce date personale prelucrăm?

Date de identificare (nume, nr. telefon, adresă, e-mail) și alte date cu caracter personal care sunt necesare pentru derularea optimă a contractului.

De ce avem nevoie de aceste date?

Datele cu caracter personal sunt necesare în scopul comunicării dintre părți, precum și în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale.

Ce facem cu datele personale?

Prelucrăm datele numai în scopul pentru care le-am solicitat, fără să divulgăm datele personale nimănui din afara societății.

Cum aflați ce date personale prelucrăm / am prelucrat?

Puteți trimite o solicitare la adresa de e-mail edpress.dej@gmail.com.

Vă puteți retrage acordul?

Da, în orice moment, printr-o solicitare la adresa de e-mail edpress.dej@gmail.com.